Phê duyệt Phương án bán đấu giá cây đứng trong khai thác gỗ
Cơ quan thực hiệnNgành Nông nghiệp và PT nông thôn
Mức độMức độ 2
Lĩnh vựcLâm nghiệp
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh
Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiệnSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh
Kết quả thực hiệQuyết định hành chính
Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 19/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy chế bán đấu giá cây đứng trong khai thác gỗ trên địa bàn Hà Tĩnh.

- Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 03/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi bổ sung một số điều Quy chế bán đấu giá cây đứng trong khai thác gỗ trên địa bàn Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 19/9/2011 của UBND tỉnh.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến nộp hồ sơ Phê duyệt phương án bán đấu giá cây đứng trong khai thác gỗ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh (số 19, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); đồng thời gửi qua phần mềm quản lý HSCV của Văn phòng UBND tỉnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, làm giấy biên nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Nông lâm (UBND tỉnh); Phòng Nông lâm tiến hành xử lý, tham mưu văn bản trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét cấp Quyết định Phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác không phải Lâm nghiệp.

Trường hợp từ chối cấp Quyết định, UBND tỉnh trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 3: Đến hẹn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mang phiếu hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh để nhận kết quả.

Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị Phê duyệt phương án bán đấu giá cây đứng trong khai thác gỗ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (kem theo dự thảo Quyết định Phê duyệt phương án bán đấu giá cây đứng trong khai thác gỗ).

- Tờ trình, phương án bán đấu giá cây đứng trong khai thác gỗ (bản chính).

- Hồ sơ thiết kế khai thác gỗ được cấp thẩm quyền phê duyệt. 

Biểu mẫu
Số lượng hồ sơ01 (bộ)
Trình tự thực hiện

Không

ĐĂNG NHẬP