Gia hạn hoặc điều chỉnh bổ sung Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Cơ quan thực hiệnNgành Nông nghiệp và PT nông thôn
Mức độMức độ 2
Lĩnh vựcThủy lợi
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh
Thời hạn giải quyết02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiệnSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh
Kết quả thực hiệVăn bản gia hạn hoặc điều chỉnh bổ sung Giấy phép UBND tỉnh
Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy định cấp giấy phép cho các hoạt động động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi;

- Quyết định số 62/2007/QĐ-BNN ngày 28/6/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi;

- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến nộp hồ sơ Gia hạn hoặc điều chỉnh bổ sung Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh (số 19, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); đồng thời gửi qua phần mềm quản lý HSCV của Văn phòng UBND tỉnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, làm giấy biên nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Nông lâm (UBND tỉnh); Phòng Nông lâm tiến hành xử lý, tham mưu văn bản trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét Gia hạn hoặc điều chỉnh bổ sung Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi .

Trường hợp từ chối Gia hạn hoặc điều chỉnh bổ sung Giấy phép, UBND tỉnh trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 3: Đến hẹn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mang phiếu hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh để nhận kết quả.

Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị Gia hạn hoặc điều chỉnh bổ sung Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (kèm theo dự thảo Văn bản gia hạn hoặc điều chỉnh bổ sung Giấy phép UBND tỉnh);

- Đơn đề nghị gia hạn điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi;

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc dự án bổ sung, phương án bảo đảm an toàn cho công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép);

- Văn bản thoả thuận của tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.

Biểu mẫu
Số lượng hồ sơ01 (bộ)
Trình tự thực hiện

Không

ĐĂNG NHẬP