Cấp giấy phép cho hoạt động nạo vét luồng lạch trong phạm vi bảo vệ đê điều
Cơ quan thực hiệnNgành Nông nghiệp và PT nông thôn
Mức độMức độ 2
Lĩnh vựcThủy lợi
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh
Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiệnSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh
Kết quả thực hiệQuyết định cấp phép hoặc Văn bản chấp thuận của UBND tỉnh
Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Đê điều ngày 12/12/2006;

- Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến nộp hồ sơ cấp Giấy phép cho hoạt động nạo vét luồng lạch trong phạm vi bảo vệ đê điều tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh (số 19, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); đồng thời gửi qua phần mềm quản lý HSCV của Văn phòng UBND tỉnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, làm giấy biên nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng Nông lâm (UBND tỉnh); Phòng Nông lâm tiến hành xử lý, tham mưu văn bản trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét Cấp giấy phép cho hoạt động nạo vét luồng lạch trong phạm vi bảo vệ đê điều.

Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, UBND tỉnh trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 3: Đến hẹn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mang phiếu hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh để nhận kết quả.

Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị Cấp giấy phép cho hoạt động nạo vét luồng lạch trong phạm vi bảo vệ đê điều của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (kèm theo dự thảo Quyết định cấp phép hoặc dự thảo Văn bản chấp thuận của UBND tỉnh).

- Tờ trình của cá nhân, tổ chức;

- Các hồ sơ kèm theo gồm: Quyết định phê duyệt dự án đầu tư đối với các công trình (nếu có), Bản vẽ thiết kế thi công (kèm theo Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền).

Biểu mẫu
Số lượng hồ sơ01 (bộ)
Trình tự thực hiện

Không

ĐĂNG NHẬP