Cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi
Cơ quan thực hiệnNgành Nông nghiệp và PT nông thôn
Mức độMức độ 2
Lĩnh vựcThủy lợi
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh
Thời hạn giải quyết02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiệnSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh
Kết quả thực hiệVăn bản cấp gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung Giấy phép
Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 56/2004/QĐ- BNN ngày 01/11/2004 về việc quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi;

- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến nộp hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh (số 19, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); đồng thời gửi qua phần mềm quản lý HSCV của Văn phòng UBND tỉnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, làm giấy biên nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng Nông lâm (UBND tỉnh); Phòng Nông lâm tiến hành xử lý, tham mưu văn bản trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi.

Trường hợp từ chối cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép, UBND tỉnh trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 3: Đến hẹn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mang phiếu hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh để nhận kết quả.

Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (kèm theo dự thảo văn bản cấp gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung Giấy phép).

- Đơn đề nghị gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép thả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi;

- Hồ sơ thiết kế bổ sung, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép);

- Báo cáo phân tích chất lượng nước thải của Phòng thí nghiệm hoặc Trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên (đối với trường hợp đề nghị gia hạn giấy phép); Báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến điều chỉnh xả vào hệ thống công trình thuỷ lợi (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép).

Biểu mẫu
Số lượng hồ sơ01 (bộ)
Trình tự thực hiện

Trường hợp đề nghị cấp, gia hạn giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi thì phải nộp hồ sơ trước khi giấy phép đã cấp hết hạn là 03 tháng.

ĐĂNG NHẬP