Phê duyệt kết quả thi nâng ngạch công chức lên ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương
Cơ quan thực hiệnNgành Nội vụ
Mức độMức độ 2
Lĩnh vựcCán bộ, công chức, viên chức nhà nước
Cách thức thực hiện- Trực tiếp tại cơ quan nhà nước - Qua đường công văn
Thời hạn giải quyết60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiệnTổ chức
Kết quả thực hiệQuyết định phê duyệt kết quả
Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

- Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

- Thông tư liên lịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010  của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Hội đồng thi nâng ngạch công chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh (số 19, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); đồng thời gửi qua phần mềm quản lý HSCV của Văn phòng UBND tỉnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, làm giấy biên nhận và viết phiếu hẹn cho Hội đồng thi nâng ngạch công chức.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn tiến hành xử lý theo quy định, tham mưu văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Bước 3: Đến hẹn, Hội đồng thi tuyển công chức mang phiếu hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh để nhận kết quả.

Thành phần hồ sơ

- Tờ trình của Hội đồng thi nâng ngạch công chức;

- Biên bản xác định danh sách trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch của Hội đồng thi nâng ngạch và danh sách những người trúng tuyển;

- Dự thảo Quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả những người trúng tuyển.

Biểu mẫu
Số lượng hồ sơ01 (bộ)
Trình tự thực hiện

- Công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn, nghiệp vụ của ngạch công chức đăng ký dự thi.

ĐĂNG NHẬP