Phê duyệt điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh
Cơ quan thực hiệnNgành Nội vụ
Mức độMức độ 2
Lĩnh vựcHội, Tổ chức phi chính phủ
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiệnTổ chức
Kết quả thực hiệQuyết định hành chính
Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/4/2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

  - Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Sở Nội vụ nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh (số 19, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); đồng thời gửi qua phần mềm quản lý HSCV của Văn phòng UBND tỉnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, làm giấy biên nhận và biết phiếu hẹn cho Sở Nội vụ.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn tiến hành xử lý theo quy định, tham mưu văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trường hợp từ chối thực hiện, UBND tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Đến hẹn, Sở Nội vụ mang phiếu hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh để nhận kết quả.

Thành phần hồ sơ

- Công văn trình của Sở Nội vụ (bản chính);

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh;

- Công văn đề nghị của Hội (bản chính);

- Điều lệ và biên bản Đại hội thông qua điều lệ hội (bản chính);

- Biên bản bầu ban lãnh đạo (Ban chấp hành), ban kiểm tra (có danh sách kèm theo) và lý lịch người đứng đầu hội (bản chính);

- Nghị quyết đại hội.

Biểu mẫu
Số lượng hồ sơ01 (bộ)
Trình tự thực hiện

Theo Điều 12 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày sau khi hội tiến hành đại hội thì phải báo cáo kết quả đại hội, trong đó có công văn đề nghị Phê duyệt điều lệ hội (nếu có thay đổi, bổ sung, sửa đổi điều lệ) về UBND tỉnh qua Sở Nội vụ.

ĐĂNG NHẬP