Tổ chức, quản lý Hội nghị, hội thảo, ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế
Cơ quan thực hiệnNgành Ngoại vụ
Mức độMức độ 2
Lĩnh vựcHợp tác quốc tế
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh
Thời hạn giải quyết07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiệnSở Ngoại vụ
Kết quả thực hiệQuyết định hành chính
Lệ phí

Không.

Căn cứ pháp lý

- Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế số 33/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý Hội nghị, Hội thảo quốc tế tại Việt Nam;

- Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Sở Ngoại vụ nhận hồ sơ từ cơ quan, đơn vị có nhu cầu tổ chức Hội nghị, Hội thảo, ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế; thẩm định hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh (số 19, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); đồng thời gửi qua phần mềm quản lý HSCV của Văn phòng UBND tỉnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, làm giấy biên nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả cho Sở Ngoại vụ.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn tiến hành xử lý theo quy định, tham mưu văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trường hợp từ chối, UBND tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Đến hẹn, Sở Ngoại vụ mang phiếu hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh để nhận kết quả.

Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  - Văn bản đề xuất của Sở Ngoại vụ.

- Dự thảo văn bản thỏa thuận ký kết (bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài).

- 01 bản gốc công văn đề nghị được tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu.

- Giấy phép hoạt động, thành lập công ty đối với các công ty, tổ chức nước ngoài (nếu bằng tiếng nước ngoài thì dịch sang tiếng Việt có chứng thực).

- Bản gốc đề án hoặc kế hoạch tổ chức, trong đó nêu rõ: Nội dung, đơn vị chủ trì, lý do, danh nghĩa tổ chức hội nghị, hội thảo, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, hình thức và các điều kiện để tổ chức hội nghị, hội thảo, nguồn kinh phí, đơn vị tài trợ (nếu có); chương trình, nội dung các hoạt động bên lề; dự kiến đánh giá tác động của hội nghị, hội thảo sau khi được tổ chức.

- Bản gốc ý kiến của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tổ chức hội nghị, hội thảo và ký kết thỏa thuận quốc tế.

Trường hợp tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế do UBND tỉnh chủ trì thực hiện thì có thêm các thành phần hồ sơ sau:

- Dự thảo chương trình, nội dung Hội nghị, hội thảo quốc tế.

- Dự thảo Biên bản ký thỏa thuận quốc tế.

Nếu trong tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế mà có ký kết thỏa thuận thì hồ sơ có thêm thành phần sau:

- Ý kiến của Bộ Ngoại giao (nếu cơ quan, đơn vị của tỉnh đại diện cho tỉnh ký kết tổ chức quốc tế).

Biểu mẫu
Số lượng hồ sơ01 (bộ)
Trình tự thực hiện

Không

ĐĂNG NHẬP