Tiếp nhận huân chương, huy chương hoặc các danh hiệu khác của các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế tặng
Cơ quan thực hiệnNgành Ngoại vụ
Mức độMức độ 2
Lĩnh vựcKhen thưởng có yếu tố nước ngoài
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh
Thời hạn giải quyết05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ nếu đối tượng là CBCCVC thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; 04 ngày làm việc nếu đối tượng là CBCCVC do UBND tỉnh quản lý
Ðối tượng thực hiệnSở Ngoại vụ
Kết quả thực hiệVăn bản đồng ý của UBND tỉnh
Lệ phí

Không.

Căn cứ pháp lý

- Luật Thi đua Khen thưởng;

- Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quảnlý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Sở Ngoại vụ tiếp nhận hồ sơ từ các cơ quan, đơn vị đề xuất vào thăm và làm việc tại tỉnh; thẩm định hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh (số 19, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); đồng thời gửi qua phần mềm quản lý HSCV của Văn phòng UBND tỉnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, làm giấy biên nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả cho Sở Ngoại vụ.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn tiến hành xử lý theo quy định, tham mưu văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trường hợp từ chối, UBND tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Đến hẹn, Sở Ngoại vụ mang phiếu hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh để nhận kết quả.

Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề xuất của Sở Ngoại vụ;

- 01 bản gốc công văn đề nghị được tiếp nhận huân chương, huy chương hoặc các danh hiệu khác của các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế tặng, trong đó ghi rõ: tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tiếp nhận khen thưởng, hình thức khen thưởng, cơ quan, cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế nào tặng, tặng về việc gì.

- 01 Văn bản của các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế đề nghị tặng huân chương, huy chương hoặc các danh hiệu khác cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tỉnh Hà Tĩnh (nếu bằng tiếng nước ngoài thì dịch sang tiếng Việt có chứng thực).

Biểu mẫu
Số lượng hồ sơ01 (bộ)
Trình tự thực hiện

Không.

ĐĂNG NHẬP