Hướng dẫn và quản lý các hoạt động thông tin báo chí của phóng viên nước ngoài tại địa phương
Cơ quan thực hiệnNgành Ngoại vụ
Mức độMức độ 2
Lĩnh vựcHoạt động thông tin đối ngoại
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh
Thời hạn giải quyết04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiệnSở Ngoại vụ
Kết quả thực hiệVăn bản đồng ý của UBND tỉnh
Lệ phí

Không.

Căn cứ pháp lý

- Luật Báo chí.

- Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

- Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại.

- Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Sở Ngoại vụ tiếp nhận hồ sơ từ các cơ quan, tổ chức đề nghị cho phóng viên nước ngoài đến hoạt động báo chí tại địa phương; thẩm định hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh (số 19, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); đồng thời gửi qua phần mềm quản lý HSCV của Văn phòng UBND tỉnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, làm giấy biên nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả cho Sở Ngoại vụ.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn tiến hành xử lý theo quy định, tham mưu văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trường hợp từ chối, UBND tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 - Bước 3: Đến hẹn, Sở Ngoại vụ mang phiếu hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh để nhận kết quả.

Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề xuất của Sở Ngoại vụ;

- Dự thảo Công văn trả lời cho phép hoặc không cho phép các đoàn phóng viên nước ngoài tác nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Dự thảo Văn bản phân công nhiệm vụ cho các ngành trong việc phối hợp quản lý hướng dẫn các đoàn phóng viên nước ngoài tác nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- 01 bản gốc giấy phép hoạt động do Vụ Thông tin báo chí - Bộ Ngoại giao cấp;

- 01 bản gốc văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức xin phép cho phóng viên báo chí nước ngoài đến hoạt động tại địa phương.

Biểu mẫu
Số lượng hồ sơ01 (bộ)
Trình tự thực hiện

Không.

ĐĂNG NHẬP