Xếp hạng công ty Nhà nước
Cơ quan thực hiệnNgành LĐTB&XH
Mức độMức độ 2
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương - BHXH
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh
Thời hạn giải quyếtVăn bản không quy định
Ðối tượng thực hiệnSở Lao động - Thương binh và Xã hội
Kết quả thực hiệQuyết định xếp hạng
Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

- Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh (số 19, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); đồng thời gửi qua phần mềm quản lý HSCV của Văn phòng UBND tỉnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, làm giấy biên nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn tiến hành xử lý theo quy định, tham mưu văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trường hợp từ chối thực hiện, UBND tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Đến hẹn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội mang phiếu hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh để nhận kết quả.

Thành phần hồ sơ

- Công văn đề nghị xem xét xếp hạng của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Dự thảo Quyết định xếp hạng.

- Biên bản họp xét xếp hạng công ty.

- Công văn đề nghị xếp hạng công ty (bản chính).

- Bảng tính điểm theo các chỉ tiêu xếp hạng.

- Biểu tổng hợp số lao động thực tế sử dụng bình quân;.

- Danh sách các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc (bản chính).

- Bản sao báo cáo tài chính 2 năm trước liền kề.

- Kế hoạch năm xếp hạng.

- Kế hoạch SXKD của năm xếp hạng và 2 năm tiếp theo.

- Quyết định thành lập và giấy đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng).

Biểu mẫu
Số lượng hồ sơ01 (bộ)
Trình tự thực hiện

Không.

ĐĂNG NHẬP