Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên HĐTV hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty TNHHMTV do Nhà nước làm chủ sở hữu
Cơ quan thực hiệnNgành LĐTB&XH
Mức độMức độ 2
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương - BHXH
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh
Thời hạn giải quyếtVăn bản không quy định
Ðối tượng thực hiệnSở Lao động - Thương binh và Xã hội
Kết quả thực hiệQuyết định
Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Bộ Luật Lao động;

- Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên HĐTV hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc;

- Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành vên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty TNHHMTV do Nhà nước làm chủ sở hữu;

- Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên HĐTV hoặc chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty TNHHMTV do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh (số 19, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); đồng thời gửi qua phần mềm quản lý HSCV của Văn phòng UBND tỉnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, làm giấy biên nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn tiến hành xử lý theo quy định, tham mưu văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trường hợp từ chối thực hiện, UBND tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Đến hẹn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội mang phiếu hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh để nhận kết quả.

Thành phần hồ sơ

- Công văn đề nghị thẩm định quỹ lương, thù lao, tiền thưởng của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Dự thảo quyết định phê duyệt.

- Công văn đề nghị thẩm định quỹ lương, thù lao, tiền thưởng.

- Xác nhận của Sở Tài chính về các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh thực hiện.

- Biểu mẫu số 1. Báo cáo xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện (kèm theo thuyết minh về các căn cứ xây dựng).

- Biểu mẫu số 2. Báo cáo xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch (kèm theo thuyết minh về các căn cứ xây dựng).

- Biểu mẫu số 3. Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng và thu nhập bình quân năm trước liền kề.

- Biểu mẫu số 4. Báo cáo tình hình thu, nộp, chi trả thù lao năm trước.

Biểu mẫu
Số lượng hồ sơ01 (bộ)
Trình tự thực hiện

Không

ĐĂNG NHẬP