Công nhận sáng kiến cấp tỉnh
Cơ quan thực hiệnNgành Khoa học và Công nghệ
Mức độMức độ 2
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh
Thời hạn giải quyết05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiệnCơ quan thường trực Hội đồng xét sáng kiến cấp tỉnh
Kết quả thực hiệQuyết định và Giấy công nhận sáng kiến cấp tỉnh
Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19/6/2009;

- Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ về ban hành Điều lệ sáng kiến;

- Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ;

- Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cơ quan thường trực Hội đồng xét sáng kiến cấp tỉnh nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh (số 19 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); đồng thời gửi qua phần mềm quản lý HSCV của Văn phòng UBND tỉnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, làm giấy biên nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả cho Sở Khoa học và Công nghệ.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Bộ phận thư ký phụ trách lĩnh vực. Bộ phận thư ký thụ lý hồ sơ và giải quyết công việc theo quy định; trình lãnh đạo UBND tỉnh ra quyết định công nhận sáng kiến; gửi Quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để công bố cho các tổ chức, cá nhân được biết.

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả làm thủ tục văn thư, lưu trữ; vào sổ theo dõi; công bố kết quả cho tổ chức, công dân sau khi có Quyết định của UBND tỉnh.

Thành phần hồ sơ

- Tờ trình đề nghị công nhận sáng kiến của đơn vị thường trực hội đồng xét sáng kiến cấp tỉnh;

- Dự thảo Quyết định và Giấy công nhận sáng kiến cấp tỉnh;

- Biên bản họp hội đồng xét sáng kiến cấp tỉnh và Bảng tổng hợp kết quả kèm theo.

Biểu mẫu
Số lượng hồ sơ01 bộ (01 bản giấy và 01 bản mềm)
Trình tự thực hiện

Các sáng kiến phải được công nhận là sáng kiến cấp cơ sở

ĐĂNG NHẬP