Phê duyệt kế hoạch đấu thầu
Cơ quan thực hiệnNgành Kế hoạch và Đầu tư
Mức độMức độ 2
Lĩnh vựcĐầu tư xây dựng cơ bản
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh
Thời hạn giải quyết02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiệnChủ đầu tư
Kết quả thực hiệQuyết định phê duyệt
Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

         - Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh (số 19, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh); đồng thời gửi qua phần mềm quản lý HSCV của Văn phòng UBND tỉnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, làm giấy biên nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả cho Chủ đầu tư.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn tiến hành xử lý theo quy định, tham mưu văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trường hợp từ chối, UBND tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Đến hẹn, Chủ đầu tư mang phiếu hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh để nhận kết quả.

Thành phần hồ sơ

- Tờ trình đề nghị thẩm định của Chủ đầu tư (bản gốc), kèm theo hồ sơ TKBVTC- DT.

- Dự thảo Quyết định phê duyệt.

         - Tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thẩm định) (bản gốc).

         - Các tài liệu liên quan khác (nếu có), (bản sao).

Biểu mẫu
Số lượng hồ sơ01 (bộ)
Trình tự thực hiện

Không

ĐĂNG NHẬP