Phê duyệt chương trình, dự án, phi dự án (khoản viện trợ PCPNN) viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài (NGO)
Cơ quan thực hiệnNgành Kế hoạch và Đầu tư
Mức độMức độ 2
Lĩnh vựcHoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam (NGO)
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh
Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiệnTổ chức
Kết quả thực hiệQuyết định phê duyệt
Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

- Thông tư số 07/2010/ TT-BKH ngày  30 tháng  3  năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

- Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 18/5/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế và quản lý, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chủ dự án chuẩn bị Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh (số 19, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); đồng thời gửi qua phần mềm quản lý HSCV của Văn phòng UBND tỉnh. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ, viết giấy biên nhận nếu hồ sơ đúng đủ và hợp lệ, hướng dẫn tổ chức hoặc người đại diện bổ sung, hoàn chỉnh nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn tiến hành xử lý theo quy định, tham mưu văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trường hợp từ chối, UBND tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

- Bước 3: Thông báo kết quả phê duyệt dự án đến chủ dự án ngay sau khi văn bản được phê duyệt.

Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị trình phê duyệt của Chủ khoản viện trợ PCPNN (bản chính).

- Dự thảo Quyết định phê duyệt.

- Văn bản thẩm định chương trình, dự án, phi dự án (khoản viện trợ PCPNN) viện trợ Phi chính phủ nước ngoài (NGO) của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Văn bản của Bên tài trợ thống nhất với nội dung khoản viện trợ PCPNN và thông báo hoặc cam kết xem xét tài trợ cho khoản viện trợ PCPNN đó (bản chính). Trường hợp có máy móc thiết bị đã qua sử dụng thì Bên tài trợ phải có xác nhận hàng hóa có kết cấu đơn giản đã qua sử dụng còn hơn 80% so với giá trị sử dụng mới.

- Dự thảo Văn kiện chương trình, dự án, danh mục các khoản viện trợ phi dự án (bằng tiếng Việt hoặc cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài) và dự thảo Thoả thuận viện trợ PCPNN cụ thể (nếu được yêu cầu để ký kết thay văn kiện chương trình, dự án sau này). (bản chính)

- Bản sao Giấy đăng ký hoạt động và/hoặc bản sao giấy tờ hợp pháp về tư cách pháp nhân của Bên tài trợ. Các bản sao của giấy tờ hợp pháp về tư cách pháp nhân của Bên tài trợ cần được hợp pháp hóa lãnh sự (bản sao có chứng thực).

Biểu mẫu
Số lượng hồ sơ01 (bộ)
Trình tự thực hiện

- Hàng đề nghị tiếp nhận phải là các mặt hàng thuộc danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Nếu là hàng đã qua sử dụng: yêu cầu phải có biên bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền của nước có đơn vị tài trợ xác nhận giá trị sử dụng của hàng trên 80%.

ĐĂNG NHẬP