Chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan thực hiệnNgành Kế hoạch và Đầu tư
Mức độMức độ 2
Lĩnh vựcĐầu tư
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh
Thời hạn giải quyết02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiệnSở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
Kết quả thực hiệQuyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh
Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

- Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

- Quyết định số 17 /2015/QĐ-UBND ngày 27 /4/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định tạm thời về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cơ quan đầu mối theo quy định (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh) nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh (số 19, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); đồng thời gửi qua phần mềm quản lý HSCV của Văn phòng UBND tỉnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, làm giấy biên nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả cho Cơ quan đầu mối theo quy định.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn tiến hành xử lý theo quy định, tham mưu văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trường hợp từ chối, UBND tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Đến ngày hẹn, cơ quan đầu mối (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh) đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Trường hợp dự án không được chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND tỉnh có văn bản gửi cơ quan đầu mối để thông báo cho nhà đầu tư biết trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Thành phần hồ sơ

- Tờ trình chấp thuận chủ trương đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở Xây dựng, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh).

- Dự thảo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.

- Tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư và cam kết thực hiện dự án (theo Mẫu số 1).

 * Hồ sơ đề xuất dự án đầu tư: Được đóng thành quyển, gồm các nội dung, được sắp xếp theo thứ tự sau:

- Văn bản chứng minh tư cách pháp nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

- Báo cáo đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung (theo Mẫu số 2).

- Báo cáo giải trình năng lực tài chính của nhà đầu tư để thực hiện dự án (do nhà đầu tư lập và tự chịu trách nhiệm); kèm theo tài liệu để chứng minh năng lực tài chính, có thể là một trong số những tài liệu sau:

+ Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư.

+ Văn bản xác nhận số dư tiền gửi ngân hàng (đối với các doanh nghiệp mới thành lập - nếu có).

+ Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ (nếu có).

+ Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư và các tài liệu liên quan khác (nếu có).

+ Bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư trong trường hợp dự án không đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có).

+ Hợp đồng Hợp tác kinh doanh (BBC) đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BBC (nếu có).

Biểu mẫu
Số lượng hồ sơ01 (bộ)
Trình tự thực hiện

Không

ĐĂNG NHẬP