Công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia
Cơ quan thực hiệnNgành Giáo Dục và Đào Tạo
Mức độMức độ 2
Lĩnh vựcLĩnh vực GDĐT thuộc hệ thống GD quốc dân
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh
Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiệnTổ chức
Kết quả thực hiệQuyết định hành chính
Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia;

- Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở GD&ĐT.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh (số 19, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); đồng thời gửi qua phần mềm quản lý HSCV của Văn phòng UBND tỉnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, làm giấy biên nhận và biết phiếu hẹn cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn tiến hành xử lý theo quy định, tham mưu văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trường hợp từ chối thực hiện, UBND tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Đến hẹn, Sở Giáo dục và Đào tạo mang phiếu hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh để nhận kết quả.

Thành phần hồ sơ

- Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạovề việc đề nghị ra quyết định công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia;

- Biên bản của Sở Giáo dục và Đào tạokiểm tra thẩm định trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia;

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia;

Biểu mẫu
Số lượng hồ sơ01 (bộ)
Trình tự thực hiện

Không

ĐĂNG NHẬP