Giấy mời : Thông báo 88/TB-UBND
Ngày đăng: 02/04/2019 16:35
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Thông báo 88/TB-UBND
Trích yếu Thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị Trực tuyến Tổng kết công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP