Giấy mời : Thông báo 255/TB-UBND
Ngày đăng: 16/07/2020 15:18
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Thông báo 255/TB-UBND
Trích yếu Về việc thay đổi thời gian kiểm tra KDT Quốc gia Đại thi hào Nguyễn Du và xử lý kiến nghị, đề xuất của xã Bùi La Nhân
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP