Giấy mời : Thông báo 248/TB-UBND
Ngày đăng: 14/07/2020 15:38
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Thông báo 248/TB-UBND
Trích yếu Về việc thay đổi thời gian họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết công tác CCHC giai đoạn 2011 - 2020
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP