Giấy mời : Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 08/04/2019
Ngày đăng: 09/04/2019 10:14
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 08/04/2019
Trích yếu Triển khai thi hành Luật Tố cáo năm 2018 và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP