Giấy mời : Giấy mời số 99/GM-UBND
Ngày đăng: 22/03/2021 16:49
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 99/GM-UBND
Trích yếu Tham dự Hội nghị trực tuyến công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP