Giấy mời : Giấy mời số 96/GM-UBND
Ngày đăng: 18/03/2021 09:45
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 96/GM-UBND
Trích yếu Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP