Giấy mời : Giấy mời số 95/GM-UBND
Ngày đăng: 18/03/2021 14:50
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 95/GM-UBND
Trích yếu Tập huấn cho nữ đại biểu và nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Ngày ban hành 17/03/2021
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP