Giấy mời : Giấy mời số 94/GM-UBND
Ngày đăng: 17/03/2021 15:58
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 94/GM-UBND
Trích yếu Họp nghe nội dung triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”
Ngày ban hành 17/03/2021
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP