Giấy mời : Giấy mời số 93/GM-UBND
Ngày đăng: 18/03/2021 14:21
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 93/GM-UBND
Trích yếu V/v làm việc với Tổng Công ty phát điện 1 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Ngày ban hành 17/03/2021
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP