Giấy mời : Giấy mời số 85/GM-UBND
Ngày đăng: 16/03/2021 15:20
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 85/GM-UBND
Trích yếu Dự Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2020 và phương hướng năm 2021
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP