Giấy mời : Giấy mời số 82/GM-UBND
Ngày đăng: 12/03/2021 15:21
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 82/GM-UBND
Trích yếu Họp Ban chỉ đạo thực hiện công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình; Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm
Ngày ban hành 11/03/2021
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP