Giấy mời : Giấy mời số 78/GM-UBND
Ngày đăng: 09/03/2021 11:17
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 78/GM-UBND
Trích yếu Đi kiểm tra các khu vực quặng thạch anh dự kiến đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Ngày ban hành 08/03/2021
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP