Giấy mời : Giấy mời số 76/GM-UBND
Ngày đăng: 09/03/2021 11:13
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 76/GM-UBND
Trích yếu Họp nghe kết quả và thống nhất xử lý một số nội dung tồn đọng liên quan đến đất đai
Ngày ban hành 08/03/2021
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP