Giấy mời : Giấy mời số 70/GM-UBND
Ngày đăng: 03/03/2021 15:14
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 70/GM-UBND
Trích yếu Mời họp Tiểu ban Bảo vệ an ninh, trật tự
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP