Giấy mời : Giấy mời số 681/GM-UBND
Ngày đăng: 23/12/2021 15:20
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 681/GM-UBND
Trích yếu Hội thảo trao đổi về các nội dung tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP