Giấy mời : Giấy mời số 67/GM-UBND
Ngày đăng: 17/02/2022 14:46
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 67/GM-UBND
Trích yếu Tham dự hội nghị trực tuyến diễn đàn quốc tế cấp cao về nông nghiệp
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP