Giấy mời : Giấy mời số 646/GM-UBND
Ngày đăng: 06/12/2021 10:52
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 646/GM-UBND
Trích yếu Dự Hội nghị tập huấn thực hiện báo cáo điện tử trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP