Giấy mời : Giấy mời số 645/GM-UBND
Ngày đăng: 06/12/2021 10:50
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 645/GM-UBND
Trích yếu Tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2021; triển khai Kế hoạch sản xuất nông nghiệp, Đề án sản xuất và Phương án tưới nước vụ Xuân năm 2022
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP