Giấy mời : Giấy mời số 550/GM-UBND
Ngày đăng: 18/10/2021 14:43
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 550/GM-UBND
Trích yếu Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP