Giấy mời : Giấy mời số 534/GM-UBND
Ngày đăng: 08/10/2021 15:01
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 534/GM-UBND
Trích yếu Hội nghị trực tuyến về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP