Giấy mời : Giấy mời số 51/GM-UBND ngày 15/02/2019
Ngày đăng: 15/02/2019 20:25
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 51/GM-UBND ngày 15/02/2019
Trích yếu Kiểm tra thực địa và làm việc về kết quả thực hiện Kết luận thanh tra mỏ đá núi Nam Giới, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà
Ngày ban hành 15/02/2019
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP