Giấy mời : Giấy mời số 519/GM-UBND
Ngày đăng: 05/10/2021 09:54
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 519/GM-UBND
Trích yếu Họp nghe báo cáo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt Đề án thực hiện chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025
Ngày ban hành 04/10/2021
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP