Giấy mời : Giấy mời số 514/GM-UBND
Ngày đăng: 01/10/2021 09:40
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 514/GM-UBND
Trích yếu Tham dự Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021 trực tuyến toàn quốc với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP