Giấy mời : Giấy mời số 510/GM-UBND
Ngày đăng: 30/09/2021 15:13
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 510/GM-UBND
Trích yếu Làm việc với UBND thành phố Hà Tĩnh để nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và Đề án phát triển đô thị thành phố Hà Tĩnh
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP