Giấy mời : Giấy mời số 50/GM-UBND ngày 15/02/2019
Ngày đăng: 15/02/2019 20:25
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 50/GM-UBND ngày 15/02/2019
Trích yếu Kiểm tra thực địa và làm việc về các nội dung liên quan đến Dự án Đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Huy
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP