Giấy mời : Giấy mời số 48/GM-UBND ngày 14/02/2018 của UBND tỉnh
Ngày đăng: 14/02/2019 17:28
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 48/GM-UBND ngày 14/02/2018 của UBND tỉnh
Trích yếu Họp Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP