Giấy mời : Giấy mời số 482/GM-UBND
Ngày đăng: 20/09/2021 16:04
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 482/GM-UBND
Trích yếu Họp nghe Đề án “Xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh có quy mô phù hợp, hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm của vùng BTB đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”
Ngày ban hành 20/09/2021
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP