Giấy mời : Giấy mời số 46/GM-UBND
Ngày đăng: 12/02/2019 10:26
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 46/GM-UBND
Trích yếu Họp nghe báo cáo công tác GPMB hồ chứa nước Rào Trổ
Ngày ban hành 11/02/2019
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP