Giấy mời : Giấy mời số 466/GM-UBND
Ngày đăng: 14/09/2021 15:03
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 466/GM-UBND
Trích yếu Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP