Giấy mời : Giấy mời số 457/GM-UBND
Ngày đăng: 10/09/2021 17:06
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 457/GM-UBND
Trích yếu Dự họp trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP