Giấy mời : Giấy mời số 451/GM-UBND
Ngày đăng: 08/09/2021 16:14
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 451/GM-UBND
Trích yếu Tham gia kiểm tra hoạt động các mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 07/09/2021
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP