Giấy mời : Giấy mời số 385/GM-UBND
Ngày đăng: 21/09/2018 16:01
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 385/GM-UBND
Trích yếu Họp trực tuyến đánh giá tình hình phát triển KT - XH năm 2018, xây dựng kế hoạch 2019
Ngày ban hành 21/09/2018
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP