Giấy mời : Giấy mời số 358/GM-UBND
Ngày đăng: 07/09/2020 10:26
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 358/GM-UBND
Trích yếu Dự Hội nghị trực tuyến do Bộ Nội vụ tổ chức
Ngày ban hành 07/09/2020
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP