Giấy mời : Giấy mời số 347/GM-UBND
Ngày đăng: 27/08/2020 15:52
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 347/GM-UBND
Trích yếu Họp nghe báo cáo tiến độ triển khai công tác hỗ trợ hải sản tẩm ướp
Ngày ban hành 27/08/2020
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP